Neohodnotené

Obranný sprej korenistý Anti-Attack OC JET 40ml

Korenisté obranné spreje Anti-Attack z dielne TW1000 s hlavicou JET - tekutá strela

 

 

Nákup na predajni (5 ks)
Kód: 741
Značka: Hoernecke
€3,20
Kategória: Sebaobrana 18+
137653 0fc87eb3.shrink 1920 1920
Výpredaj

Obranný sprej korenistý Anti-Attack OC JET 40ml


JET (strela) - dosah až 6m.

Sprej z technického korenia (vysoko koncentrovaný Oleoresin Capsicum - OC) s objemom 40 ml.

Výstrek má charakter paprsku, po zasiahnutí dostane útočník oveľa vyššiu dávku ako u hmly.

Pri stálom stlačení trysky je obsah nádobky vystriekať (vyprázdnený) do 6-tich sekúnd.

Vyrobené v Nemecku.

Sprej nemožno opätovne plniť.


R-S vety:

Pozor: S-2 Uchovávajte mimo dosahu detí "Predaj od 18 rokov". R-36/37/38 Dráždi oči, dýchacie orgány a kožu. S-9 Skladujte na dobre vetranom mieste. S-23 Nevdychujte aerosól. S-24/25 Zabráňte styku s pokožkou a očami. R-41 Riziko vážneho poškodenia očí.


Prvá pomoc:

S-26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. S-46 Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S-27/28 Po kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a kožu umyte veľkým množstvom vody.