Výkup zbraní

Podmienky a priebeh odkúpenia zbrane

 

Rozhodli ste sa vymeniť, alebo len jednoducho predať zbraň? Ste na správnom mieste! Využite naše profesionálne služby výkupu zbraní. Zbraň vieme odkúpiť do 24 hodín vrátane víkendov a sviatkov. Pokiaľ sa rozhodnete pre kúpu novej zbrane môžme vašu starú zbraň vziať do protihodnoty.  

 

Odkupujeme len zbrane riadne zaevidované s platným preukazom zbrane kde je predávajúci jediným držiteľom zbrane bez spoludržby resp. zbrane zdedené alebo v úschove Policajného zboru SR. Nemáme záujem o zbrane kategórie D /flobertky , vzduchovky a pod./  

Zbrane odkupujeme 7 dní v týždni na väčšine územia SR , avšak prioritne na západnom a južnom  slovensku. Ak máte zbraň ktorú zamýšl’ate predať kontaktujte nás pre nezáväznú cenovú ponuku mailom alebo telefonicky TU.  

Ďalší postup odkúpenia zbrane je individuálny. Všeobecne platí že konečná suma za zbraň sa dohodne na mieste podľa celkového stavu zbrane. Vyhradzujeme si právo zbraň neodkúpiť aj napriek predošlej dohode v prípade že sa na mieste zistí že sa jedná o zbraň kategórie A -Zakázanú zbaň ,  zakázaný doplnok zbrane alebo zakázané strelivo resp. iný zákonný dôvod znemožňujúci odkúpiť zbraň. Takisto ak stav zbrane nezodpovedá predošlému opisu /zlý technický stav/.